Project ogenblik

Mensen geportretteerd uit mijn sociale omgeving. Zoals ik ze zie en in hun eigen gekozen omgeving.

(2013)

© 2018 All rights reserved by  STUDiOVANPEET