top of page

Project ogenblik

Mensen geportretteerd uit mijn sociale omgeving. Zoals ik ze zie en in hun eigen gekozen omgeving.

(2013)

bottom of page